Day: March 1, 2023

TELUGU MURLI 01-03-2023

               01-03-2023 ప్రాత:మురళిఓంశాంతి”బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – అనంతమైన డ్రామా యొక్క ఆదిమధ్యాంతాలను అర్థం చేసుకోవాలి, ఏదైతే గతించిపోయిందో అదే ఇప్పుడు వర్తమానములో జరగనున్నది, ఇప్పుడు సంగమయుగము వర్తమానముగా ఉంది, తర్వాత సత్యయుగము రానున్నది’’ ప్రశ్న:- శ్రీమతముపై తమను తాము పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకునేందుకు విధి ఏమిటి? జవాబు:- తమను తాము పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకునేందుకు విచార సాగర మథనము చేయండి. తమతో తాము మాట్లాడుకుంటూ […]

Back To Top