Month: February 2023

TELUGU MURLI 28-02-2023

                28-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి ఇచ్చే జ్ఞానం యొక్క అద్భుతం ఏమిటంటే, మీరు ఈ జ్ఞానము మరియు యోగబలముతో పూర్తి పవిత్రముగా అవుతారు, తండ్రి మిమ్మల్ని జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞాన దేవకన్యలుగా చేసేందుకు వచ్చారు’’ ప్రశ్న:- తండ్రి చేసే అద్భుతానికి పిల్లలు తండ్రికి ముందుగానే ఏ కానుకను ఇస్తారు? జవాబు:- తండ్రిపై బలిహారమవ్వడమే వారికి ముందుగానే కానుకను […]

TELUGU MURLI 27-02-2023

                 27-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి అనంతమైన సృష్టి యొక్క సేవార్థము వచ్చారు, నరకాన్ని స్వర్గముగా తయారుచేయడము – ఈ సేవను కల్ప-కల్పమూ తండ్రియే చేస్తారు’’ ప్రశ్న:- సంగమములోని ఏ ఆచారము మొత్తం కల్పమంతటిలోకీ అతీతమైనది? జవాబు:- మొత్తం కల్పములో పిల్లలు తండ్రికి నమస్కరిస్తారు, కానీ సంగమములో తండ్రి పిల్లలకు నమస్కరిస్తారు. తండ్రి అంటారు, నేను చాలాకాలం దూరమై […]

TELUGU MURLI 26-02-2023

                  26-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి ‘‘అవ్యక్త బాప్ దాదా’’ రివైజ్ 31-12-93 మధువనం ‘‘కొత్త సంవత్సరములో సదా ఉల్లాస-ఉత్సాహాలలో ఎగరండి మరియు సర్వుల పట్ల మహాదాని, వరదానిగా అయి వ్యర్థాన్ని సమాప్తము చేయండి’’ ఈ రోజు నవ యుగ కొత్త సృష్టి యొక్క రచయిత అయిన బాప్ దాదా తమ నవ యుగానికి ఆధారమూర్తులైన పిల్లలను చూస్తున్నారు. బాప్ దాదాతో పాటు పిల్లలైన మీరందరూ సదా […]

TELUGU MURLI 25-02-2023

                    25-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – శ్రీ శ్రీ యొక్క శ్రేష్ఠ మతముపై నడవడం ద్వారానే మీరు నరుని నుండి శ్రీ నారాయణునిగా అవుతారు, నిశ్చయములోనే విజయము ఉంది’’ ప్రశ్న:- ఈశ్వరుని డైరెక్ట్ రచనలో ఏ విశేషత తప్పకుండా ఉండాలి? జవాబు:- సదా హర్షితముగా ఉండే విశేషత. ఈశ్వరుని రచన యొక్క ముఖము ద్వారా ఎల్లప్పుడూ జ్ఞాన […]

Back To Top