Day: March 28, 2023

TELUGU MURLI 28-03-2023

27-03-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి సమానముగా నిర్భయులుగా అవ్వండి, మీ అవస్థను సాక్షిగా ఉంచుకుంటూ సదా హర్షితముగా ఉండండి, స్మృతిలో ఉండడం ద్వారానే అంతమతిని బట్టి గతి ఏర్పడుతుంది’’ ప్రశ్న:- అదృష్టవంతులైన పిల్లలు సదా ఫ్రెష్ గా మరియు హర్షితముగా ఉండేందుకు ఏ విధిని ఉపయోగిస్తారు? జవాబు:- రోజుకు రెండు సార్లు జ్ఞాన స్నానం చేస్తారు. గొప్ప వ్యక్తులు ఫ్రెష్ గా ఉండేందుకు రెండు సార్లు స్నానం చేస్తారు. […]

Back To Top