Day: March 17, 2023

TELUGU MURLI 17-03-2023

  17-03-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి సమానముగా దయార్ద్ర హృదయులుగా అయి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణదానాన్ని ఇవ్వాలి, అనేకమంది మనుష్యుల సౌభాగ్యము తయారయ్యేలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి’’ ప్రశ్న:- ఈ సమయములో ప్రపంచములోని మనుష్యులు ప్రతి ఒక్కరు పేదవారిగా ఉన్నారు, అందుకే వారికి ఏ సౌకర్యాలు మీరు ఇవ్వాలి జవాబు:- మీ వద్ద అవినాశీ జ్ఞాన రత్నాల రూపీ రోటీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిని తీసుకునేందుకు వస్తారు, మీరు చాలా […]

Back To Top