Day: March 11, 2023

TELUGU MURLI 11-03-2023

           11-03-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – జ్ఞానము మరియు యోగబలముతో పాత పాప ఖాతాలను సమాప్తం చేసుకుని కొత్త పుణ్య ఖాతాను జమ చేసుకోవాలి, యోగబలముతో సదా ఆరోగ్యవంతులుగా, సుసంపన్నులుగా అవ్వాలి’’ ప్రశ్న:- సంగమయుగములో ఉన్న ఏ విశేషతలు మొత్తం కల్పమంతటిలోనూ ఉండవు? జవాబు:- సంగమయుగములోనే 5000 సంవత్సరాల తర్వాత ఆత్మ మరియు పరమాత్మల ప్రియమైన మంగళ మిలనము జరుగుతుంది. తండ్రితో పిల్లలు కలుసుకునే […]

Back To Top