Day: February 28, 2023

TELUGU MURLI 28-02-2023

                28-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – తండ్రి ఇచ్చే జ్ఞానం యొక్క అద్భుతం ఏమిటంటే, మీరు ఈ జ్ఞానము మరియు యోగబలముతో పూర్తి పవిత్రముగా అవుతారు, తండ్రి మిమ్మల్ని జ్ఞానం ద్వారా జ్ఞాన దేవకన్యలుగా చేసేందుకు వచ్చారు’’ ప్రశ్న:- తండ్రి చేసే అద్భుతానికి పిల్లలు తండ్రికి ముందుగానే ఏ కానుకను ఇస్తారు? జవాబు:- తండ్రిపై బలిహారమవ్వడమే వారికి ముందుగానే కానుకను […]

Back To Top