Day: February 20, 2023

TELUGU MURLI 20-02-2023

           20-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి “బాప్ దాదా” మధువనం ‘‘మధురమైన పిల్లలూ – సూర్యవంశీ విజయమాలలోని మణులుగా అయ్యేందుకు శ్రీమతముపై పూర్తిగా పావనులుగా అవ్వండి, పావనులుగా అయ్యే పిల్లలు ధర్మరాజు శిక్షల నుండి విముక్తులవుతారు’’ ప్రశ్న:- దేహీ-అభిమానులుగా అయ్యే పురుషార్థములో నిమగ్నులైయున్న పిల్లలలో ఏ నషా ఉంటుంది? జవాబు:- నేను బాబాకు చెందినవాడిని, నేను బాబా బ్రహ్మాండానికి యజమానిని, బాబా నుండి వారసత్వాన్ని తీసుకొని యజమానిగా అవుతాను. ఈ నషా దేహీ-అభిమానులుగా […]

TELUGU MURLI 19-02-2023

                  19-02-2023 ప్రాత:మురళి ఓంశాంతి‘ ‘అవ్యక్త బాప్ దాదా’’ రివైజ్ 23-12-93 మధువనం ‘‘పవిత్రత యొక్క దృఢ వ్రతము ద్వారా వృత్తి పరివర్తన’’ ఈ రోజు ఉన్నతోన్నతుడైన తండ్రి మహానులైన తమ పిల్లలందరినీ చూస్తున్నారు. మహానాత్మలుగా అయితే పిల్లలందరూ అయ్యారు ఎందుకంటే మహానులుగా అయ్యేందుకు అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన ఆధారమైన ‘పవిత్రత’ను ధారణ చేసారు. పవిత్రతా వ్రతాన్ని అందరూ ప్రతిజ్ఞ రూపంలో ధారణ చేసారు. ఏ రకమైన […]

Back To Top